Album kiếm hiệp - Dã sử

Việt nữ kiếm- Vạn Phi Kiếm

Lượt nghe: 120
Số Chương: 1
Ngày upload: 09/04/2014 5:52 AM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Đa Tình Kiếm Khách - Vô Tình Kiếm- Thanh Nguyệt

Lượt nghe: 409
Số Chương: 26
Ngày upload: 20/02/2014 11:44 AM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Ma Kiếm Lục -Tàn Nguyệt Bi Mộng- HanBang

Lượt nghe: 336
Số Chương: 27
Ngày upload: 18/02/2014 2:20 PM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Tiết Đinh Sanh Chinh Tây- Trái Táo

Lượt nghe: 291
Số Chương: 45
Ngày upload: 17/02/2014 11:58 AM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Bắc Du Chơn Võ -Khuyết Danh- Trái Táo

Lượt nghe: 285
Số Chương: 8
Ngày upload: 17/02/2014 11:39 AM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa- Kim Oanh

Lượt nghe: 213
Số Chương: 14
Ngày upload: 16/02/2014 4:43 AM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Tạp đồ - Phương Tưởng- Tịnh Khẩu

Lượt nghe: 1,216
Số Chương: 225
Ngày upload: 16/02/2014 4:33 AM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Lã Mai Nương- Trái Táo

Lượt nghe: 168
Số Chương: 15
Ngày upload: 15/02/2014 3:03 PM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Nhật Ký Trong Tù- Hướng Dương

Lượt nghe: 69
Số Chương: 1
Ngày upload: 13/02/2014 12:00 PM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Võ Nguyên Giáp hào khí trăm năm- Trung Nghị

Lượt nghe: 71
Số Chương: 1
Ngày upload: 13/02/2014 11:58 AM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Trưng Trắc- Hà Phương

Lượt nghe: 107
Số Chương: 1
Ngày upload: 13/02/2014 11:57 AM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Đất Nước Đứng Lên- Nguyên Ngọc

Lượt nghe: 66
Số Chương: 1
Ngày upload: 13/02/2014 11:55 AM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng- Kim Phượng,Xuân Khoa

Lượt nghe: 75
Số Chương: 1
Ngày upload: 13/02/2014 11:54 AM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Sao Khuê Lấp Lánh - Nguyễn Đức Hiền- Thu Hồng

Lượt nghe: 76
Số Chương: 1
Ngày upload: 13/02/2014 11:51 AM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Kể chuyện lịch sử nước nhà - Thời Dựng Nước- Ngọc Hân

Lượt nghe: 65
Số Chương: 1
Ngày upload: 13/02/2014 11:49 AM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Lịch Sử Thời Ngô,Đinh,Tiền Lê,Lý- Thu Hiền

Lượt nghe: 72
Số Chương: 1
Ngày upload: 13/02/2014 11:15 AM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Thời cuối nhà Trần - Ngô Văn Phú- Phương Minh

Lượt nghe: 69
Số Chương: 1
Ngày upload: 13/02/2014 11:13 AM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Thời đầu nhà Trần - Ngô Văn Phú- Như Minh

Lượt nghe: 85
Số Chương: 1
Ngày upload: 13/02/2014 11:12 AM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Bạch Đằng Dậy Sóng - Đặng Ngọc Hưng- Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM

Lượt nghe: 71
Số Chương: 2
Ngày upload: 13/02/2014 11:10 AM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Tuyết Hồ Công Tử- Phong Điền

Lượt nghe: 7,851
Số Chương: 20
Ngày upload: 16/10/2013 10:57 PM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Bạch Miên Hoa- Trái Táo

Lượt nghe: 2,710
Số Chương: 16
Ngày upload: 29/09/2013 5:01 PM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích

Huyền Trân Công Chúa- Ngọc Vân

Lượt nghe: 2,762
Số Chương: 28
Ngày upload: 29/09/2013 4:50 PM
Thể loại: Truyện Dài, kiếm hiệp - Dã sử
Yêu Thích
hht